และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้ง “มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” (The Crown Property Bureau Foundation) ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จะดำเนินงานสืบสานปณิธานของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม