สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ นางสาวนันทกร เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน บริจาคชุดหนังสือใกล้ใจ จำนวน ๑,๒๘๐ เล่ม และหนังสือ Hornbills of the world จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐

นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับของที่ระลึก ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการ จากศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิศูลย์ศิลปาชีพฯ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ. จะนะ จ.สงขลา......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยม ร.ร. วิเชียรมาตุ จ. ตรัง โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๘
เยี่ยม ร.ร. วิเชียรมาตุ จ. ตรัง โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๘

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง......
ดูอัลบั้ม