เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน น.ส. ณัฐพร สุขษาเกศ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน น.ส. ณัฐพร สุขษาเกศ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายอภิสิทธิ์ จำปาศรี
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายอภิสิทธิ์ จำปาศรี

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ จากสำนักราชเลขาธิการ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน น.ส. ช่อผกา ธัญญเจริญ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน น.ส. ช่อผกา ธัญญเจริญ

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ จากสำนักราชเลขาธิการ นางสาวช่อผกา......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุน แก่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมี นายเควิน เจ บูเวส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นตัวแทนรับมอบ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมนักเรียนทุน ด.ช. นัฐพล พุ่มพวง
เยี่ยมนักเรียนทุน ด.ช. นัฐพล พุ่มพวง

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เด็กชายนัฐพล พุ่มพวง ณ บ้านพัก ในตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งเด็กชายนัฐพล พุ่มพวง......
ดูอัลบั้ม