มอบเงินสนับสนุนโครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๖๐
มอบเงินสนับสนุนโครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี ๖๐

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560......
ดูอัลบั้ม
กิจกรรมคัดสรรโครงการดีเด่นภาคใต้ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๘
กิจกรรมคัดสรรโครงการดีเด่นภาคใต้ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่ ๘

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการคัดสรรโครงการเพื่อสังคมของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อเข้าประกวดรอบสุดท้ายของโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ซึ่งจะชิงชนะเลิศกันประมาณเดือนพฤษภาคม ศกนี้......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ "สดุดีมหาคีตราชัน" แก่ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางซาฟีนา......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน......
ดูอัลบั้ม
คลินิกฟุตบอล ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
คลินิกฟุตบอล ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิซิโก้ ในการเปิดคลินิกฟุตบอล แนะนำการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธี ให้กับโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม โรงเรียนในเครือข่ายโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ......
ดูอัลบั้ม