กิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดกองปะกรังเทียมและผูกซั้งสร้างบ้านให้กับปลา ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 3 พ.ย. 58
กิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดกองปะกรังเทียมและผูกซั้งสร้างบ้านให้กับปลา ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 3 พ.ย. 58

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ จัดกิจกรรม  “ดำน้ำทำความสะอาดกองปะการังเทียม และผูกซั้งสร้างบ้านให้กับปลา” บริเวณชายฝั่งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดย......
ดูอัลบั้ม
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ( ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ( ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑๐ เครื่องแก่ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อ ใช้ในการดำเนินโครงการ......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ นางสาวนันทกร เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน บริจาคชุดหนังสือใกล้ใจ จำนวน ๑,๒๘๐ เล่ม และหนังสือ Hornbills of the world จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร......
ดูอัลบั้ม
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐

นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับของที่ระลึก ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการ จากศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิศูลย์ศิลปาชีพฯ......
ดูอัลบั้ม