เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
22 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์......
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน......
บันทึกงดงาม ณ ฟาร์มของพ่อ
บันทึกงดงาม ณ ฟาร์มของพ่อ
ตุลาคม 2558

...