รังสรรค์สันติสุขเพื่อแผ่นดินไทย
รังสรรค์สันติสุขเพื่อแผ่นดินไทย

...

ดาวน์โหลด [1.25 mb]
โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)
โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)

  “โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)” “…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้......

ดาวน์โหลด [331.40 kb]
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น

...

ดาวน์โหลด [1.41 mb]
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7

...

ดาวน์โหลด [23.24 mb]
เธอคือแรงบันดาลใจปี 6 ส่วนที่ 2
เธอคือแรงบันดาลใจปี 6 ส่วนที่ 2

...

ดาวน์โหลด [19.13 mb]