ศรทอง
ศรทอง

“ศรทอง” การประกวดดนตรีไทยเพื่อเยาวชน “ศรทอง” เริ่มจัดประกวดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคลในการบรรเลงดนตรีไทย (บรรเลงเดี่ยว) เครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า รวม ๕ เครื่องมือบรรเลง......

ดาวน์โหลด [1.64 mb]
รังสรรค์สันติสุขเพื่อแผ่นดินไทย
รังสรรค์สันติสุขเพื่อแผ่นดินไทย

รังสรรค์สันติสุขเพื่อแผ่นดินไทย บ่อยครั้งที่เราได้รับข่าวปัญหาความความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พาให้รู้สึกหดหู่สลดใจ......

ดาวน์โหลด [1.25 mb]
โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)
โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)

  “โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)” “…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้......

ดาวน์โหลด [331.40 kb]
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น

...

ดาวน์โหลด [1.41 mb]
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7

...

ดาวน์โหลด [23.24 mb]