เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้ช่วย ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิฯ โดยนักเรียน ได้จัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนได้อย่างมากมาย และขยายผลไปที่ครอบครัวของแต่ละคน รวมไปถึงชุมชนต่างๆ ที่ตนอยู่ด้วย
เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
 
คลินิกฟุตบอล ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม