ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการและที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ เดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ ๖๘” โดยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
โครงการนี้ รณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้งจรูญราษฎร์ อ. เมือง จ. เชียงราย
 
เยี่ยมโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี