ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม
ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม
22 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวชัญญานุช เจียมกาย เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินทางลงพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเข้าสังเกตการณ์โรงเรียนแม่ข่าย......
อ่านต่อ
เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
18 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการ พร้อมด้วย นางสาวชัญญานุช เจียมกาย เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง......
อ่านต่อ
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
21 สิงหาคม 2560

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑๐ เครื่องแก่ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อ ใช้ในการดำเนินโครงการ......
อ่านต่อ
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
15 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ......
อ่านต่อ
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
03 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ นางสาวนันทกร เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน บริจาคชุดหนังสือใกล้ใจ จำนวน ๑,๒๘๐ เล่ม และหนังสือ Hornbills of the world จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร......
อ่านต่อ