เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เยี่ยมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
22 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน......
อ่านต่อ
คลินิกฟุตบอล ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
คลินิกฟุตบอล ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
20 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิซิโก้ ในการเปิดคลินิกฟุตบอล แนะนำการเล่นฟุตบอลที่ถูกวิธี ให้กับโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม โรงเรียนในเครือข่ายโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ......
อ่านต่อ
เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้ช่วย ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ......
อ่านต่อ
เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
เยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
06 กุมภาพันธ์ 2560

นายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบอาหารเสริม นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ เด็กชายจิรายุ พูลเพิ่ม และเด็กหญิงสุพรรษา อินทรสมมุติ ซึ่งเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อน ที่มูลนิธิฯ ได้ให้การดูแล ณ หมู่ 1......
อ่านต่อ
กิจกรรมคัดสรรโครงการดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
กิจกรรมคัดสรรโครงการดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
03 กุมภาพันธ์ 2560

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมการคัดสรรโครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่8 รอบภูมิภาค(ภาคอีสาน)เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
อ่านต่อ