สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
15 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ......
อ่านต่อ
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
03 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ นางสาวนันทกร เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน บริจาคชุดหนังสือใกล้ใจ จำนวน ๑,๒๘๐ เล่ม และหนังสือ Hornbills of the world จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร......
อ่านต่อ
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐
03 สิงหาคม 2560

นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับของที่ระลึก ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการ จากศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิศูลย์ศิลปาชีพฯ......
อ่านต่อ
เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
03 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ. จะนะ จ.สงขลา......
อ่านต่อ
เยี่ยม ร.ร. วิเชียรมาตุ จ. ตรัง โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๘
เยี่ยม ร.ร. วิเชียรมาตุ จ. ตรัง โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๘
02 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง......
อ่านต่อ