ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดจากสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในระดับชุมชน......
อ่านต่อ
โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ
โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานส่งมอบปะการังเทียมผ่านกรมประมง ให้แก่ชุมชนชาวประมงบ้านเขาตะเกียบ และเขาเต่า สำหรับเป็นแหล่งจับสัตว์ทะเลให้มากขึ้น......
อ่านต่อ
โครงการรากเรา "กิจกรรมรากเรา สัญจร ปี ๒๕๕๘"
โครงการรากเรา "กิจกรรมรากเรา สัญจร ปี ๒๕๕๘"

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการ "รากเรา สัญจร" เพื่อนำหนังสารคดี ค่ายศิลปวัฒนธรรม ที่มูลนิธิฯ ได้จัดให้กับตัวแทนเยาวชนจาก ๑๒ วิทยาลัยนาฏศิลป และ ๒ คณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลับไปฉายให้เยาวชนทั้งหมดในสถาบันฯ ได้ชม......
อ่านต่อ
เธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕
เธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕

เธอ คือ แรงบันดาลใจปีที่ 5   เมื่อหนึ่งความดีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนและสังคม    ij;,ijk ร่วมบอกเล่าความดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ......
อ่านต่อ
เธอ คือ แรงบันดาลใจปีที่ 4
เธอ คือ แรงบันดาลใจปีที่ 4

เมื่อหนึ่งความดีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนและสังคม    ij;,ijk ร่วมบอกเล่าความดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  หากคุณคือเยาวชนที่มีผลงานในการสร้างสรรค์หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งลงมือทำมาแล้วไม่น้อยกว่า ......
อ่านต่อ