พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560
พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560......
อ่านต่อ
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม......
อ่านต่อ
สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์
สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐ นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์ ให้แก่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล โดยมี หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร......
อ่านต่อ
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดจากสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในระดับชุมชน......
อ่านต่อ
โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ
โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานส่งมอบปะการังเทียมผ่านกรมประมง ให้แก่ชุมชนชาวประมงบ้านเขาตะเกียบ และเขาเต่า สำหรับเป็นแหล่งจับสัตว์ทะเลให้มากขึ้น......
อ่านต่อ